ลงทะเบีน การรับประกันสินค้า

ง่าย ๆ 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จาก Facebook, หรือโทรสายด่วน เพื่อสั่งซื้อตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 2
หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ท่านสามารถนำหมายเลขเครื่องเพื่อมาลงทะเบียน รับการประกันสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อง่ายต่อการดูแลสินค้าได้อย่างทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 3
เสียบปลั๊ก ประกอบอุปกรณ์เสริมตามที่ต้องการ ใช้งานได้ทันที
แบบฟอร์มลงทะเบียน
⟩ ส่วนข้อมูลสินค้า
⟩ ส่วนข้อมูลผู้ซื้อสินค้า